Sammanfattning

Här sammanfattar jag det jag kommit fram till/stora saker som hänt under projektets gång så att du snabbt och enkelt kommer in i mitt projekt utan att behöva läsa alla inlägg. Smart va!? :)

juni 2010                 Projektet startar.
juli 2010                  Utländska sidor skickar sällan enkäter i jämförelse med svenska sidor.                        
juli 2010                  När man får en enkät är det vanligt att man inte får fullfölja den (iaf. för mig som student).
3 augusti 2010         Det är kanske inte så bråttom att svara på enkäterna som jag tidigare trott. Se inlägget!
9 augusti 2010         Ofta skickar olika paneler ut samma enkät som bara får besvaras en gång. Se inlägget!
31 augusti 2010       Jag fick min första utbetalning! Se inlägget!                                                                  
31 augusti 2010       PayPal tar en avgift på 2 % av uttagssumman vid utbetalning hos svenska "Cintpaneler".
31 oktober 2010      Betalningsbevis och andra roliga saker. För sammanfattning av inlägget läs det fetstilta.
13 november 2010    100 inlägg!
5 december 2010     Inga utländska paneler längre. Se inlägget!                                                                   
9 december 2010     Leder en ökning från 11 till 26 paneler till markant ökning av inkomsterna? Se inlägget!
5 janurai 2011 Viktigaste blogginlägget hitintills. Man tjänar inte mer ju fler paneler man är med i.
25 februari 2011     Utbetalning på 112,70 kr + bevis. Se inlägget!
20 april 2011           Lär dig av mitt misstag! ;) Se inlägget!                                                                          
2 juni 2011               Besvara enkäterna inom två dagar! Se inlägget!
26 juli 2011             Bra kommentarer från Gyllenblue (tills vidare antar vi att 6 st paneler är lagom).